BREAKING NEWS

Search Results for :

Bermusafir membawa anak melihat dunia
24 Nov
10:46

Bermusafir membawa anak melihat dunia

0    Kembara  Admin

Nota: Artikel ini disediakan untuk MIDI Ke mana kita musim cuti sekolah ini? Pastinya di minda kita sudah tersedia beberapa rancangan menarik untuk seisi keluarga. Saat ini, kita perlu bijaksana mengatur perbelanjaan agar wang yang dilaburkan benar-benar berbaloi pulangannya. Jika hampir setahun kita sudah bergelut dengan pekerjaan yang tiada sudahnya,…

Kuliah Tafsir di Internet – Siri 1
23 Nov
11:16

Kuliah Tafsir di Internet – Siri 1

Bukan mudah untuk menjadi seorang mufassirin (yakni seorang pentafsir al-Quran). Ini kerana, al-Quran adalah kalamullah yang maha tinggi nilai bahasa dan kesusateraannya. Di samping itu, al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman buat seluruh manusia itu, mempunyai dua jenis ayat. Ada ayat-ayat yang muhkamat…

Zakat dan Cukai
22 Nov
8:50

Zakat dan Cukai

0      Admin
Zakat dan Sukuk
22 Nov
8:48

Zakat dan Sukuk

0      Admin
Zakat atas pampasan perpindahan
19 Nov
9:19

Zakat atas pampasan perpindahan

0    Fiqh Zakat  Admin

Saya telah mendirikan sebuah rumah di atas tanah milik orang. Baru-baru ini tuan tanah berkenaan telah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan diberinya pampasan sebagai saguhati perpindahan. Soalan saya, adakah saya kena membayar zakat ke atas duit pampasan tersebut? Jika ada orang lain yang turut menduduki rumah itu, adakah…

Anak-anak pun kena memahami erti pengorbanan
16 Nov
9:39

Anak-anak pun kena memahami erti pengorbanan

2    Artikel Umum  Admin

Nota: Tulisan ini diminta oleh Utusan Jawi sempena raya haji Musim haji kembali dan seiring itu, kita akan meraikan Hari Raya Aidiladha. Empat hari lamanya, umat Islam akan merayakannya dengan menyembelih korban. Dalam sejarah, di samping Ibrahim a.s dan Siti Hajar, Ismail a.s adalah watak utama. Kisah mereka sebenarnya mempunyai…

Zakat and Economic Empowerment of Indian Muslims
13 Nov
3:36

Zakat and Economic Empowerment of Indian Muslims

0      Admin

Economic strength and empowerment of any community depends both on the endogenous and exogenous factors. Appointment of a High Level committee by PRIME MINISTER OF INDIA to look into the matters of Indian Muslims and suggest ways for their upliftment may be treated as an exogenous factor. But often-endogenous factors…

ZAKAH
13 Nov
3:30

ZAKAH

0      Admin

ZAKAH, THE THIRD PILLAR OF THE ISLAMIC RELIGION… KINDLY CLICK HERE FOR FURTHER READING.

Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia
13 Nov
3:27

Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia

0      Admin

Abstract This paper aims to examine the relationship between business zakat accounting and taxation in Malaysia according to the Income Tax Act 1967. In Malaysia, there are two types of business zakat accounting methods which are commonly practiced, namely, the adjusted working capital method and the adjusted growth capital method….

PENGELOLAAN ZAKAT DI MEDAN DAN PULAU PINANG: SATU PERBANDINGAN
13 Nov
3:21

PENGELOLAAN ZAKAT DI MEDAN DAN PULAU PINANG: SATU PERBANDINGAN

0      Admin

Kajian ini bertujuan untuk membuat perbandingan tentang pengelolaan zakat di Pulau Pinang dan di Medan. Zakat memainkan peranan yang besar , kerana ianya mempunyai dua tujuan utama; iaitu, ibadah dan social.Bagi tujuan untuk mencapai kedua-dua maksud ini maka di Medan telah ditubuhkan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun…

Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Kakitangan Profesional UKM
13 Nov
3:18

Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Kakitangan Profesional UKM

0      Admin

ABSTRAK Kesedaran akan tanggungjawab membayar zakat pendapatan di kalangan golongan profesional Muslim dilihat masih lagi di tahap yang rendah seperti mana dilaporkan oleh MAIWP. Peratusan ini boleh ditingkatkan sekiranya pendidikan dan tindakan undang-undang terhadap zakat dikemaskini serta keyakinan golongan profesional terhadap MAIWP dapat diperbaiki. Terdapat juga sebahagian kecil golongan profesional…

Kesediaan Berkongsi Kekayaan dan Kebahagiaan: Kajian Kes
13 Nov
3:12

Kesediaan Berkongsi Kekayaan dan Kebahagiaan: Kajian Kes

0      Admin

ABSTRAK Zakat diwajibkan ke atas harta tertentu supaya harta dan kekayaan tidak berlegar hanya di kalangan orang kaya sahaja serta dapat memberi keharmonian hidup kepada semua. Harta kekayaan perlu dikongsi oleh semua ahli masyarakat kerana kegiatannya melibatkan alam dan persekitaran yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Perlaksanaan zakat telah dapat memenuhi…

IMPLIKASI ZAKAT TERHADAP SISTEM PERCUKAIAN NEGARA
13 Nov
3:05

IMPLIKASI ZAKAT TERHADAP SISTEM PERCUKAIAN NEGARA

0      Admin

SILA KLIK DI SINI UNTUK BACAAN LANJUT.

PENEROKAAN SUMBER BARU ZAKAT DI MALAYSIA
13 Nov
3:01

PENEROKAAN SUMBER BARU ZAKAT DI MALAYSIA

0      Admin

MUKADDIMAH Pengurusan zakat di era abad ke 21 ini bukan sahaja dilihat dari perspektif tuntutan syarak, bahkan juga dari sudut pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Mutakhir ini seiring dengan kebangkitan Islam dan dasar perlaksanaan pendekatan Islam Hadhari di Malaysia, entiti zakat juga turut mendapat perhatian dan liputan meluas samada diperingkat…

SUKUK DAN PERAKAUNAN ZAKAT DI MALAYSIA
13 Nov
2:59

SUKUK DAN PERAKAUNAN ZAKAT DI MALAYSIA

0      Admin

Abstrak Kertas kerja ini meneroka perakaunan zakat ke atas sukuk yang merupakan salah satu dari sumber harta wajib zakat yang tidak disepakati. Perbincangan dibahagikan kepada empat kategori. Pertama, membuat analisis terhadap beberapa sumber kekayaan wajib zakat yang tidak disepakati. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk pulangan yang diperoleh dari pelaburan sukuk. Ketiga, meneroka…