Lagi…soalan zakat Fitrah

Nota: Lagi soalan-soalan lazim semasa Ramadan… 1. Berpuasa tetapi tidak menunaikan zakat fitrah, apa hukumnya?   Jawapan: Menunaikan zakat fitrah adalah wajib yang mutlak di dalam Islam dan mengabaikannya adalah haram dan berdosa di sisi Allah SWT. Ibnu Umar r.a meriwayatkan: “Rasulullah saw telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan solat Idul

Zakat Fitrah

Nota: Soalan-soalan ini sering ditanya orang awam pada bulan Ramadan Soalan 1. Ada pihak menyatakan zakat fitrah adalah khusus dikeluarkan kepada asnaf fakir dan miskin sahaja, benarkah pendapat ini? Jawapan: Memang ada ulama’ yang berpendapat bahawa zakat fitrah ini khusus bagi fakir dan miskin. Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada sebuah hadis Nabi SAW: “Penuhilah keperluan

Kuliah Zakat

Berkerja di sektor agama, memang menyeronokkan. Nak-nak pula, macam saya yang memang tugas asasinya dakwah. Dakwah pula lebih terfokus kepada zakat. Zakat pula ialah rukun Islam. Hui…besar sekali faedahnya, baik kepada saya baik kepada umat. Syukur alhamdulillah, saya ditempatkan di institusi zakat seperti LZS ini. Itulah agaknya hikmah, kenapa sejak habis belajar di UKM, saya

Mendalami fiqh zakat, rezeki pun berkat

Semalam, 23 April 2009, Nike Air VaporMax pas cher saya dijemput ke ILIM, Bangi bagi menyampaikan Pembentangan Kertas mengenai Zakat Sebagai Sumber Harta Umat Islam. Alhamdulillah, saya telah memberikan pembentangan yang dikira memuaskan hati saya. Indikator mudah bagi saya untuk menilai penerimaan audiens ialah, mereka tidak mengantuk dan tertidur semasa pembentangan saya. Jika mereka mengantuk